BİGADİÇ İLÇESİ CUMHURİYET DÖNEMİ KAYMAKAMLARI

         500 yıldan fazla kaza merkezi olan Bigadiç; 19 Nisan 1943 yılında İlçe olmasıyla birlikte tayin edilen ilk Kaymakam, Ekrem Talat Avşaroğlu’dur.

Kaymakamlarımız sırasıyla şunlardır;

Ekrem Talat Avşaroğlu                                          1943 – 1947

Kemal Atalık (Vekil)                                               1947

Alâaddin Hitay                                                        1947 – 1949

A. Aydın Bolak (Vekil)                                           1949

Süheyl Maksutefendioğlu                                       1949 – 1951

Muammer Akman                                                   1951 – 1952

Hüseyin Öğütçen                                                     1952 – 1954

Nejat Tunçsiper                                                       1954

M. Ali Özgüner                                                        1954 – 1957   

Rafet Üçelli                                                              1957

M. Turan Bayazıt                                                    1957 – 1960

Sadık Çağlar                                                            1960 – 1961

Necdet Baysongur (Vekil)                                       1961

İbrahim Şahin                                                          1961 – 1963

A.Suphi İlbars                                                         1963 – 1965

Ekrem Bozkır (Vekil)                                              1965

Raşid Gedik (Vekil)                                                 1965

Rahmi Erkıvanç                                                      1966

İ. Cahit Ertan                                                          1966-1970

Erdal Çakır                                                              1970 – 1972

İsmail Maden                                                           1972 – 1974

Sami Seçkin                                                              1974 – 1975

Ertuğrul Ersoy                                                        1975 – 1976

Erdoğan Yeğin (Vekil)                                            1976 – 1977

Turan Çataloğlu                                                      1977 – 1980

Erol Özgürel                                                            1980 – 1983

M. Kayhan Kavas                                                   1983

İsmail Korkmaz                                                       1983 – 1987

Pakistan Atmaca (Vekil)                                         1987 – 1988

Bülend Pekdemir                                                     1988 – 1989

Pakistan Atmaca (Vekil)                                         1989

Atila Durmuş                                                           1989 – 1992

Hikmet Köseoğlu (Vekil)                                         1992

Varol Mor (Vekil)                                                    1993

Ömer Bedrettin Sağsöz                                           1993 – 1995

Celalettin Yüksel                                                     1995 – 1999

Mümin Heybet                                                         1999 – 2004

Raşit Zengin                                                             2004 – 2008

Süleyman Yıldırım                                                  2008 – 2013

Barış Aktan                                                              2013 – 2016

Altuğ ÇAĞLAR                                                       2016- (Halen Devam Ediyor)